Liquiditeitsbegroting

Wat is een Liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsprognose (ook wel ‘cashflow prognose’) is een overzicht van de verwachte inkomsten en van je bedrijf over een bepaalde periode. Het gaat dus om toekomstige te ontvangsten en betalingen van je bedrijf. Deze gegevens bepaal je aan de hand van je plan dat je wilt gaan uitvoeren. Ze kunnen ook uit de administratie komen waarna je ze aan laat sluiten op je nieuwe jaarplan.
Je wilt een goed beeld vormen van de financiële toekomst van je bedrijf. De prognose, samen met je verwachte begin- en eindbalans en je winst- en verliesrekening, geven jou dit inzicht.


Zoals je kunt lezen word de term liquiditeitsbegroting vaak in één adem genoemd met een cashflow– of liquiditeitsprognose. Een liquiditeitsbegroting geeft alle in- en uitgaande geldstromen van een onderneming weer. Dit gebeurd meestal per maand of kwartaal. In de financiële wereld worden ‘geldstromen’ vaak cashflow genoemd. Vandaar dat een liquiditeitsbegroting ook wel een cashflowbegroting wordt genoemd.


De eerste stappen

Voorbeelden van ontvangsten/inkomsten zijn inkomsten uit de verkoop van je product of dienst (oftewel omzet). Daarentegen heb je ook uitgaven/betalingen zoals bijvoorbeeld inkoop, salarissen van personeel en huur van je bedrijfspand.


Je kunt ook geld uitlenen aan een ander of investeren in een ander bedrijf. In dat geval gaat er ook geld uit en neem je dit op in je prognose. Zet nu alle inkomsten en de uitgaven onder elkaar en je creëert een cashflow prognose.We adviseren om een maandelijkse periode aan te houden voor je liquiditeitsbegroting. Bij een maandelijkse periode heb je namelijk een beter en gedetailleerder overzicht. Je kan dan goed zien waar je geld naartoe gaat en krijgt dus beter inzicht in je cijfers. Andere opties zijn om de liquiditeitsbegroting op te stellen per kwartaal of zelfs per jaar. Het nadeel van deze tactiek is dat je niet in één oogopslag kan zien of je iedere maand voldoende cash hebt om je facturen te betalen. Dit kan jouw bedrijf in problemen brengen als je bijvoorbeeld grondstoffen wilt inkopen of als je wilt investeren in bijvoorbeeld een bestelbus of een verbouwing. Met een liquiditeitsprognose kan je dus een vinger aan de pols houden op financieel gebied.


Een betrouwbare liquiditeitsbegroting maken is dus essentieel voor een goede financiële besturing van je organisatie. Zodra blijkt dat je aan het eind van de maand te weinig liquide middelen overhoudt, kom je geld tekort.
Met het opstellen van een liquiditeitsbegroting neem jij een kijkje in de toekomst. Je ziet mogelijk problemen komen en je kan je hier op voorbereiden. De geplande investeringen in een bestelbus of een verbouwing kun je dan bijvoorbeeld met 6 maanden uitstellen. Dit kan uiteraard alleen als uit je liquiditeitsoverzicht blijkt dat je dan wél voldoende cash hebt om te investeren.


Stappenplan voor een goede liquiditeitsprognose

 • Start met het beginsaldo van je bankrekening van een bepaalde periode.
  Neem bijvoorbeeld 1 januari uit je ondernemingsplan als beginpunt.
 • Bepaal de inkomsten en uitgaven uit de activiteiten van je bedrijf.
  Dit doe je ook op basis van ervaring en verwachting. Wees hierbij zo volledig mogelijk. Denk dus ook aan bijvoorbeeld gas, water, licht of de afdracht van BTW. Het eindsaldo van een bepaalde maand, is het beginsaldo van de volgende maand. Je verwerkt deze gegevens voor je liquiditeitsbegroting bijvoorbeeld in Excel.
 • Tel alle ontvangsten per maand op en trek hier de uitgaven van af.
  Het saldo tussen de inkomsten en uitgaven vormt de mutatie. De mutatie tel je bij het beginsaldo van je bankrekening op. Je trekt jouw maandelijkse omzet af van het beginsaldo van die maand.Is de mutatie negatief? Dan neemt het beginsaldo af. Hou eventueel rekening met een aanwezige rekening-courant, waarbij je rood mag staan op je rekening.
 • Bepaal de uitgaven voor je geplande investeringen.
  Neem de totale investeringskosten mee op het moment dat je dit aan het plannen bent. Denk bijvoorbeeld ook aan het opnemen van een lening als dit nodig is om de investering te financieren. Houd ook rekening met het moment van aflossen. Deze aflossing neem je dus mee bij het opstellen van je liquiditeitsbegroting.
 • Beslis op basis van de uitkomsten of je maatregelen moet nemen.
  Hierdoor krijg je maandelijks inzicht of er een tekort is of een overschot. Maatregelen waar je aan kan denken zijn bijvoorbeeld; je rekening-courant verhogen. Je betalingstermijn in overleg verhogen van 30 naar 35 dagen. Het uitstellen van investeringen. Korting geven als debiteuren sneller betalen.
 • Hou een vinger aan de (financiële) pols.
  Vergelijk regelmatig waar je nu bent met de liquiditeitsprognose en kijk waar de afwijkingen zitten. Pas je prognose regelmatig aan op basis van je bevindingen. Wij raden aan om dit maandelijks te doen. Zo blijf je strak monitoren en kan je direct bijsturen als dit nodig is.

Liquiditeitsbegroting maken

Als je dit zo leest lijkt het niet moeilijk om een liquiditeitsbegroting op te stellen. Maar het wordt nog makkelijker, wij hebben deze stappen allemaal in onze tool verwerkt. Jij kan nu eenvoudig ieder onderdeel stap voor stap toevoegen.

Stap 1: De inkomsten

Je vult jouw inkomsten voor een bepaalde periode in. In dit geval pakken wij de startdatum van 1 Januari 2020. Je kan hier kiezen tussen een vaste waarde en een flexibele waarde. Hier kan je bijvoorbeeld jouw vaste maandelijkse inkomsten onder scharen en de meer ad hoc taken.

Stap 2: Directe kosten

In dit veld vul je jouw directe kosten in. Dit zijn bijvoorbeeld kosten welke je maakt bij elke opdracht die je aan neemt. Neem bijvoorbeeld materiaal kosten.

Stap 3: Personeel

Als je personeel hebt kan jij hier alle kosten omtrent personeel invullen. In dit voorbeeld is het 1 parttimer welke €700 per maand kost.

Stap 4: Indirecte kosten

Dit zijn de kosten die je maakt met jouw bedrijf maar welke niet direct af te leiden zijn uit een opdracht. Denk bijvoorbeeld aan huur, telefoon kosten en marketing kosten.

Stap 5: Bedrijfsmiddelen

Dit zijn de materialen welke jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld een bestelbus en een goede laptop. Je vult hier de aankoopwaarde, restwaarde en de verwachtte tijd dat je het middel gaat gebruiken. Hier komt dan een vast bedrag per maand uit wat dit middel voor jou kost.

Stap 6: Geldzaken

Hier onder vallen jouw investeringen, bank saldo, leningen etc. Dit is de laatste stap en jouw prognose is nu klaar. Klik op overzicht en klik op de switch rechts boven waardoor je van “wijzig” naar “ bekijk” gaat.

We hebben het echt simpel gemaakt, het enige wat wij van jouw verwachten is dat jij jouw gegevens invoert. De financiële prognose komt er vanzelf dan uit.

Vind je het ook nog spannend?


We kunnen je ook in contact brengen met een bedrijfsadviseur die je verder helpt met het maken van het plan. Door hun ervaring hebben zij een brede kijk op financiële aangelegenheden en zitten boordevol ideeën om jouw onderneming te laten bloeien.
 Neem gerust contact met ons op of probeer onze tool.

Ga aan de slag met Coastr

Maak nu een gratis businessplan en financiele prognose en ervaar hoe eenvoudig het is met behulp van Coastr!

Maak een account aan